Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm cho ghế quyền Chủ tịch VFF

Trong cuộc họp của LĐBĐ Việt Nam (VFF) ra mắt vào trong ngày 8-1, phó quản trị thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận được được sự tín nhiệm tuyệt so với 100% thành viên VFF thống nhất tín nhiệm thay thế cho ông Lê Khánh Hải.

Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm cho ghế quyền Chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm cao làm quyền Quản trị VFF đến hết nhiệm kỳ

Như đã thông tin, ông Lê Khánh Hải có đơn xin rút lui khỏi vị trí Quản trị VFF. Theo điều lệ, trong trường hợp ghế Quản trị bị bỏ trống do từ chức thì phó Quản trị tại vị lâu nhất sẽ đảm nhận chức quyền Quản trị cho tới khi Quản trị mới được bầu tại đại hội.

Như vậy, ông Trần Quốc Tuấn làm Phó Quản trị VFF những khóa 7 (2014-2018) và khóa 8 (2018-2022) đáp ứng nhu cầu đủ tiêu chuẩn, đảm nhận chức quyền Quản trị VFF cho tới khi Quản trị mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến ra mắt vào thời điểm cuối năm 2022.

Nhiều vấn đề đã được trải qua tại Hội nghị như kế hoạch thi đấu những giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022; Dự kiến kế hoạch thi đấu những giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp; Trải qua report tình hình tài trợ năm 2021, dự trù tài chính năm 2022, những suất lên xuống hạng tại những giải bóng đá chuyên nghiệp…

Sáng 9-1, Đại hội thường niên VFF năm 2021 được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo như hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trả lời